Referencie & Riešenia | SAUTER
 
 
Overené inovácie

SAUTER ako špecialista pre automatizáciu budov vyvíja, produkuje a predáva energeticky úsporné komplexné riešenia a ponúka svojim zákazníkom dobré klimatické podmienky a pohodu v obnoviteľnom prostredí.

 
 

Referencie & Riešenia

Riešenia manažmentu budov od spoločnosti SAUTER sa už mnoho rokov úspešne prevádzkujú na piatich kontinentoch. Sú presnou odpoveďou na požiadavky našich zákazníkov ohľadne  optimálneho využívania budovy.

Naše systémy pre riadenie budov Vám ponúkajú najväčšiu možnú slobodu od fázy projektovania až po mnohostranné využívanie budovy. Spoločnosť SAUTER  vytvára flexibilnú priestorovú klímu, bezpečnosť a úsporu energií.