Skip to main content

Kontakt

Vaša žiadosť bude odoslaná do kancelárie spoločnosti SAUTER vo vybranej krajine.
Budeme vás kontaktovať čo najskôr.

  Odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, že zadané informácie sa môžu použiť v súvislosti so žiadosťou o informácie as ňou spojeným obchodným vzťahom.

  Ak si chcete prečítať a uplatniť svoje práva, najmä odvolať svoj súhlas s použitím údajov zozbieraných pomocou tohto formulára, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

  Google reCAPTCHA must be loaded to send the formular.
  Google reCAPTCHA privacy policy

  Load Google reCAPTCHA

   

   

  © 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené