Skip to main content

Kontakt

Vaša žiadosť bude odoslaná do kancelárie spoločnosti SAUTER vo vybranej krajine.
Budeme vás kontaktovať čo najskôr.

    Odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, že zadané informácie sa môžu použiť v súvislosti so žiadosťou o informácie as ňou spojeným obchodným vzťahom.
    Ak si chcete prečítať a uplatniť svoje práva, najmä odvolať svoj súhlas s použitím údajov zozbieraných pomocou tohto formulára, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

     

     

    © 2023  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené