Skip to main content

SAUTER Vision Center

Univerzálny manažment budovy – jednoduchý a pripravený na budúcnosť.

Webový systém pre komplexný manažment budov, energetický manažment a manažment údržby

 

Komplexné riešenie

SAUTER Vision Center je modulárny všestranný moderný facility manažment. Integráciou špecializovaných doplnkových modulov je možné ho použiť na rôzne úlohy v budove a prepája:

  • manažment budovy
  • priestorový manažment
  • energetický manažment
  • manažment údržby

SAUTER Vision Center je vhodný pre rôzne typy budov – samostatné stavby, rozdelené nehnuteľnosti a veľké projekty. Aj ohľadom využívania budovy je systém možné použiť bez obmedzení a zabezpečiť tak optimálne klimatické podmienky a zvýšený komfort s rovnakými  prípadne až zníženými nákladmi v administratívnych a správnych budovách, ako aj v univerzitných priestoroch, výskumných zariadeniach, nemocniciach alebo výrobných halách.

Jednoduchá obsluha

SAUTER Vision Center je manažment budovy v HTML5-štandarde, je možné k nemu pristupovať z akéhokoľvek prevádzkového systému a preto je možné ho nasadiť prakticky s každým internetovým prehliadačom. Nie je potrebné inštalovať dodatočné aplikácie a Plug-In.

Vďaka ovládaniu SVC cez prehliadač je možné všetky informácie pohodlne stiahnuť a optimalizovať systém. Zaručuje tak flexibilný prístup na všetkých koncových zariadeniach ako je stolový počítač, notebook, tablet, smartphone a smartwatch, nezávisle od miesta, kde sa nachádzate.

Personalizované informačné náhľady (Dashboards) a navigácia podľa tém ponúkajú prehľad všetkých dôležitých informácií. Vyhodnotenia, ktoré si užívateľ môže nastaviť, ponúkajú presné zhrnutie a podporujú vlastníkov, správcov ako aj užívateľov pri optimalizácii prevádzky budovy.

Doma vo všetkých budovách

Energeticky efektívne administratívne budovy, školy a kampusy
Inteligentné budovy môžu vytvoriť spoľahlivé, bezpečné a pohodlné podmienky na prácu a učenie a zároveň zvýšiť efektívne nakladanie so zdrojmi. SAUTER Vision Center Vám poskytuje celkový prehľad, aby ste mohli optimalizovať výkon, prevádzku a ROI (return on investments) počas celej doby využívania budovy.

Priemyselné a výrobné haly
SAUTER Vision Center centrálne prepája všetky systémy, procesy a spotreby energií, aby bolo možné včas rozpoznať a opraviť odchýlky v kritických konšteláciách. Vďaka neustálemu zaznamenávaniu dát je možné kedykoľvek sa pozrieť na podmienky okolia, prevádzkové parametre a zásahy užívateľov do výrobných procesov.

Bezpečnosť pre nemocnice, laboratóriá a farmaceutické zariadenia
SAUTER Vision Center spĺňa bezpečnostné nároky na systém správy budov a energií v medicínskej oblasti a potravinárskom priemysle. Systém spĺňa požiadavky podľa FDA CFR 21, časť 11 a je možné ho príslušne certifikovať.

Technická bezpečnosť na letiskách a vlakových staniciach
Prepojenie systémov vo vzduchu, na termináloch a na zemi so systémom automatizácie budov kladie vysoké požiadavky na centrálny systém. SAUTER Vision Center pomáha prevádzkovateľom dopravných uzlov zabezpečiť dostupnosť, efektívnosť a komfort v prostredí s veľkým pohybom návštevníkov.

Maximálna efektivita

Ucelený systém manažmentu budov a energií, s dôrazom na trvalú udržateľnosť, ponúka rozhodujúce výhody: očakáva Vás viac pohodlia, bezpečnosti a dostupnosti Vášho zariadenia – pri znižujúcich sa nákladoch.

SAUTER Vision Center výrazne zjednodušuje Vaše procesy, spĺňa požiadavky užívateľov a efektívne znižuje náklady. Identifikuje možnosti zlepšenia, aby ste dosiahli optimálnu prevádzku a najvyšší komfort v používaných miestnostiach.

Vďaka svojim štandardizovaným rozhraniam a flexibilnému a otvorenému dizajnu sa SAUTER Vision Center bez ťažkostí zapojí do podnikových procesov a pracovných postupov a prispeje tak k efektívnejším krokom a kratšej reakčnej dobe.

Ochrana investícií

Použitím štandardov ako BACnet a OPC ako aj vďaka flexibilným možnostiam rozšírenia ponúka SAUTER Vision Center rozsiahlu ochranu investícii.  Svetovo uznávaná certifikácia BACnet Cross Domain B-XAWS Revision 1.18 zaručuje integráciu ďalších budov s rôznymi profesiami ako aj rozličnými automatizačnými systémami a výrobcami do nadradeného systému automatizácie budov aj do budúcnosti.

Aby sme zákazníkovi poskytli celkové riešenie, je v systéme integrovaný IoT Client, ktorý podporuje prepojenie priestorových regulátorov a automatizačných staníc s MQTT. Kódovanie TLS poskytuje bezpečnú komunikáciu decentrálne riadených automatizačných staníc, aby bolo možné napr. prepojenie staníc SAUTER ecos alebo modulo 6 prostredníctvom internetu s SVC, založenom na cloude.

Pomocou rozhrania novaNet OPC server môžu aj staršie zariadenia firmy SAUTER profitovať z výhod moderného software automatizácie budov. To umožňuje plánovanú a postupnú migráciu častí budov a nehnuteľností do centrálneho manažmentu budov SAUTER Vision Center.

logos of standards bacnet mqtt opc

Bezpečnosť & Compliance

Práve pri používaní systémov cez internet je bezpečnosť veľmi dôležitá. Pre zariadenia v medicínskej oblasti sú tieto bezpečnostné požiadavky podľa FDA a GMP ešte zvýšené.

SAUTER Vision Center má okrem základných funkcionalít ako HTTPS ako aj okrem rozšírených bezpečnostných funkcií ohľadom hesiel k dispozícii  rozsiahly záznamník udalostí (Audit-Trail), v ktorom sú zobrazené a uložené všetky užívateľské aktivity. Okrem toho je možné vytvoriť individuálne oblasti validácie, ku ktorým je možné doplniť komentár a časovú pečiatku ako aj užívateľské informácie a uložiť ako zabezpečené PDF.

Ďalšia bezpečnostná funkcia pri zmenách hodnôt a nastavení je povinné, opakované zadanie prihlasovacieho mena a hesla ako aj komentára.  Tak sa napr. zabezpečí, že sa nastavenia teploty a vlhkosti vzduchu v laboratóriách nezmenia omylom.  Špeciálne pre zariadenia, ktoré vyžadujú zhodu s FDA smernicami, poskytuje SAUTER špeciálne funkcie ako aj vyhlásenie o zhode 21 CFR11.

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené