Skip to main content

Priestorová regulácia

Ideálna priestorová klíma a efektívne využívanie energie: integrovaná, modulárna, otvorená.
ecos504_505-mit-Logos

Priestorová klíma, osvetlenie, ochrana pred slnkom

Priestorová klíma

Flexibilita priestorovej regulácie od firmy SAUTER vytvára optimálne podmienky pre každý priestor. Či sa jedná administratívnu budovu, hotel, nemocnicu, nákupné centrum, školu alebo múzeum: SAUTER nastaví priestorovú reguláciu individuálne podľa využívania každého zákazníka a podľa konkrétneho projektu.

Priestorová automatizácia, regulácia priestorovej teploty, regulácia osvetlenia, riadenie žalúzií

Tým vzniká komplexné riešenie šité na mieru na integráciu priestorovej klimatizácie, osvetlenia a ochrany pred slnkom. Priestorovú reguláciu je možné bez problémov zaintegrovať do automatizácie zariadení a do systému riadenia budovy. Tak sa využíva potenciál budov podľa normy EN 15232, aby sa znížili prevádzkové náklady a zároveň sa v priestore zabezpečila väčšia pohoda a efektívne pracovné prostredie. Ovládanie je možné prostredníctvom priestorovej ovládacej jednotky alebo smartphonu.

Flexibilita

Vo firmách a tým aj v ich budovách prebiehajú neustále zmeny: priestor Open Space sa zmení na individuálne kancelárie alebo skupinové kancelárie, priečky sa stavajú alebo odstraňujú. Priestorová regulácia od firmy SAUTER podporuje flexibilné využívanie priestorov prostredníctvom konceptu modulárnych priestorových segmentov (moving wall). Pritom sa budova alebo poschodie rozdelí na segmenty (napr. podľa šírky okien) a podľa toho sa nastaví regulácia. Podľa spôsobu využívania je možné v týchto priestoroch vytvoriť spoločnú reguláciu teploty, osvetlenia, tienenia a ochrany pred slnkom.

Tento koncept umožňuje zmenu rozdelenia priestoru všetkých zaintegrovaných profesií jedným kliknutím prostredníctvom ovládacej jednotky (MBE) – rýchlo, výhodne a bez prerušenia prevádzky. Flexibilita rozdelenia priestoru je tak plne zabezpečená.

Integrácia

Inteligentná priestorová regulácia od firmy SAUTER je vďaka šikovnému riadeniu a flexibilnému rozdeleniu priestorov obzvlášť prispôsobivý a efektívny. Spĺňa najaktuálnejšie požiadavky v priestorovej regulácii (napr. smernica VDI 3813) a šetrí energiu a náklady pri prevádzke budovy podľa normy EN 15232.

Integrovaná priestorová regulácia výrazne znižuje spotrebu energie a prevádzkových nákladov budovy a zároveň zvyšuje pocit komfortu pre užívateľov. Okrem priestorovej klímy (kúrenie, VZT, chladenie) zapája firma SAUTER aj osvetlenie a tienenie resp. ochranu pred slnkom ako dôležité komponenty do integrovanej priestorovej regulácie.

Priestorová regulácia od firmy SAUTER spĺňa svoje úlohy podľa daných funkčných požiadaviek. Všetky funkcie priestoru je možné integrovať v jednom priestorovom ovládači a všetky profesie je tak možné ovládať resp. riadiť z jedného ovládacieho zariadenia. Vďaka priestorovej regulácii od firmy SAUTER je budova pripravená na vyššiu triedu energetickej úspornosti a vyšší komfort pre užívateľov

BACnetKNXDALISMIenocean

Ochrana pred slnkom

Automatické riadenia ochrany pred slnkom je nevyhnutné práve v moderných budovách s veľkými sklenenými plochami. Jednoduché zatvorenie žalúzií pri silnom slnečnom žiarení chráni budovu pred prehriatím, spôsobuje však zatienenie pracovných priestorov s umelým osvetlením. Pocit komfortu vzniká, keď užívatelia na svojom pracovnom mieste nie sú oslepení slnkom, zároveň môžu maximálne využívať denné svetlo a majú očný kontakt s vonkajším svetom. To je možné optimálne realizovať pomocou ovládania tieniaceho zariadenia podľa polohy slnka. Použitie regulácie konštantného osvetlenia podľa prítomnosti v priestoroch zabezpečí primerané osvetlenie pri minimálnej spotrebe energie – a poskytuje bezpečie.

Osvetlenie

Okrem regulácie klímy v priestore pomocou kúrenia, chladenia a VZT zohráva veľkú úlohu aj osvetlenie. Priestorové regulátory od firmy SAUTER umožňujú bezproblémovú integráciu osvetlenia do priestorovej regulácie a do centrálnej vizualizácie v ovládacej jednotke (MBE). Tak má technický personál vždy prehľad o všetkých parametroch v miestnosti, na chodbe alebo v budove a môže rýchlo a cielene reagovať na poruchy, ako napr. pokazené svetlo.

Ovládacie jednotky

Architektúra vnútorných priestorov siaha od modernej po solídnu, od drzej a farebnej po umiernenú a elegantnú. Rôzne ovládacie prístroje od firmy SAUTER sa bez problémov zladia s interiérom vďaka rôznym radám svetelných ovládačov a individuálnym popisom a farebným dizajnom. Od jednoduchého otočného tlačidla pre priestorovú teplotu až po dotykový panel sú k dispozícii rôzne rady prístrojov s rôznymi funkciami a v rôznom vyhotovení.

Touch Raumbediengerät EY-RU365

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

The SAUTER functional triangle of room automation

 

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené