Skip to main content

Voľný čas

Pre mnoho ľudí sa voľný čas stal vzácnou komoditou. A tak sa kvalita nášho voľného času stáva dôležitejšou, rovnako ako zariadenia na jeho efektívne využívanie.
Hranie, šport a zábava – keďže ponuka rozširuje požiadavky, diverzifikuje sa aj na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu týchto zariadení.
SAUTER automatizácia budov a miestností zaznamenáva skutočné využitie zariadení a zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku za všetkých okolností.

Reštaurácia s iceQ dizajnom v Söldene: „Licencia na úsporu energie“ vo výške viac ako 3000 metrov

 • Na 3056 metrovom vrchole Gaislachkogl
 • Reštaurácia pre viac ako 200 hostí a panoramatická slnečná terasa
 • 500 metrov dlhý podzemný kanál so zadným vetraním
 • SAUTER modulWeb Vision pre vizualizáciu všetkých údajov o vykurovaní, chladení a vetraní
 • Sofistikovaný systém spätného získavania tepla
  Link

Dom Aquarée v Berlíne: Šťastný ako ryba vo vode

 • Celková plocha 72 000 m² Spolu s plnohodnotným automatizačným riešením, technická správa budov po celý deň

Grand Hall ZOLLVEREIN® v Essene: Energeticky efektívne umiestnenie podujatia v Zollverein uhoľnej bani

 • Približne 100 hektárová architektúra a priemyselný pamätník s približne 1,5 miliónmi hostí ročne
 • Multifunkčné miesto podujatia s vysokou energetickou účinnosťou
 • Vizualizácia a riadenie vykurovania, ventilácie a chladenia pomocou tabletu alebo dotykového panelu

Link

© 2020  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené