Skip to main content

Právna doložka

Právna doložka

Kontakt

Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 

Galvaniho 15/B
SK-821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 6252 5544
E-mail
www.sauter.sk

Vylúčenie zodpovednosti

Firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH nepreberá záruku za obsahovú správnosť, presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť a úplnosť informácií.
Nároky na zodpovednosť voči firme Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo duchovného charakteru, ktoré boli spôsobené používaním resp. nepoužívaním uverejnených informácií, zneužitím spojenia alebo technickou poruchou, sú vylúčené.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH si výslovne vyhradzuje právo bez osobitného oznámenia zmeniť, doplniť, zmazať alebo zverejnenie dočasne alebo natrvalo zrušiť časti strán alebo celú ponuku.

Ručenie za odkazy (linky)

Napriek pozornej obsahovej kontrole, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov.  Za obsah odkazovaných stránok je zodpovedný výlučne ich prevádzkovateľ.

Autorské práva

Autorské práva  a všetky iné práva na obsahy, obrázky, fotografie a iné súbory na internetovej stránke patria výlučne firme Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH alebo špeciálne uvedeným držiteľom práv. Uverejnenú dokumentáciu je možné použiť, kopírovať alebo poslať za nasledovných podmienok:

  • Každá kópia musí byť označená odkazom na autorské práva. (Ak nie je vyznačené iné, autorské práva má firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH a daný odkaz na autorské práva znie «zdroj: SAUTER». V inom prípade patria autorské práva uvedenej osobe resp. organizácii.)
  • Nie je povolené používať dokumentáciu na komerčné účely, ale výlučne iba na informačné účely.
  • Nie je povolené používať obrázky alebo texty v inej súvislosti alebo ich meniť.
  • Niektoré internetové stránky firmy SAUTER obsahujú obrázky, autorské práva k nim prináležia tretím osobám.

V súvislosti s používaním publikácií na internetových stránkach firmy, Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH nepreberá firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH žiadnu záruku a žiadne ručenie. Všetky práva si vyhradzuje firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH.

Práva ochranných známok

Tieto označenia sú zapísané ochranné známky firmy Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH: centair®; ecos®; equiflex®; equitherm®; flexair®; flexotron®; micos®; memotime®; novaPro®; SUT®; VIALOQ®; viaSens®

Logá SAUTER sú zapísané ochranné známky firmy Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH:

Ochrana údajov

Pri prezeraní našich internetových stránok sa na serveri ukladajú tieto údaje: IP adresa, dátum, čas, hľadané heslo v prehliadači a všeobecne prenášané informácie o prevádzkovom systéme resp. prehliadači. Tieto údaje o užívateľovi predstavujú podklad pre štatistické, anonymné vyhodnotenia, tak aby sa dali rozpoznať trendy, na základe ktorých môžeme zlepšiť našu ponuku.

Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní služby Google Analytics

Tieto internetové stránky využívajú službu Google Analytics, internetovú analýzu firmy  Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. Cookies, textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu využívania tejto internetovej stránky. Informácie o Vašom využívaní tejto internetovej stránky, ktoré sa získajú cez Cookies, sa spravidla prenášajú na server v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu v rámci členských krajín Európskej únie alebo v ďalších zmluvných krajinách dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti pred jej prenosom.

Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenáša na server Google v USA a tam sa skráti. Google využíva tieto informácie, aby mohol vyhodnotiť používanie webovej stránky, vypracovať správy o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej stránky a poskytnúť ďalšie služby v súvislosti s využívaním webovej stránky a internetu. Google prípadne poskytne tieto informácie tretím osobám, pokiaľ je to zo zákona predpísané alebo tretie osoby tieto údaje spracúvajú na objednávku Google. IP adresa, ktorú poskytne Váš vyhľadávač v rámci Google Analytics nie je spájaná s ďalšími údajmi Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť po úprave príslušných nastavení Vášho vyhľadávacieho softvéru; v tejto súvislosti Vás však chceme upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť využívať kompletne všetky funkcie tejto webovej stránky.

Využívaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás získaných cez Google uvedeným spôsobom a na uvedené účely.

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené