Skip to main content

Obytné budovy

Práca a život sa čoraz viac prekrývajú. Obytné zóny sa objavujú v mnoho-účelných budovách v atraktívnych lokalitách pre biznis. Toto vylepšuje mestské časti a prináša život do oblastí a budov mimo bežných pracovných hodín. Výsledkom sú nové požiadavky pre automatizáciu budov, funkčnosť a zameranie na používateľa. SAUTER prijal túto výzvu ako ukazujú nasledovné príklady.

“One Forty West” vo Frankfurte:
“One Forty West (T-Rex)” sa spolieha na SAUTER

  • 41-poschodová budova so 4-hviezdičkovým hotelom s 430 izbami a 187 apartmánmi na vyšších poschodiach
  • Riadenie osvetlenia, teploty miestností, ventilácie a tienenia
  • Prevádzka cez ecos355 a cloud riešenia
© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené