Skip to main content

Smart Actuator

3 v 1: ventilový pohon, regulátor a integrácia cloudu pre autonómnu reguláciu aplikácii pre kúrenie a klimatizáciu
AKM115SAF232_K4_MP_Stecker_Schatten_lq

Aké výhody prináša inteligentný pohon

Digitalizácia

Vedomosti o potrebách digitálneho dizajnu viedli firmu SAUTER pri vývoji nového inteligentného pohonu. Už vo fáze plánovania je možné skontrolovať, ktoré aplikácie sú dostupné štandardne alebo je možné stiahnuť z Cloudu. Vďaka bezdrôtovej technológii nie je potrebná komplikovaná sieťová štruktúra.

Zbernice, ktoré sú pre aplikáciu potrebné je možné napojiť priamo na pohon alebo I/O box. V porovnaní s konvenčnou inštaláciou s centrálnymi regulátormi a ovládačmi ventilov to znižuje veľkosť a náklady na rozvádzače a súčasne znižuje riziko požiaru použitím menšieho množstva káblov. Všetky dáta je možné získať kedykoľvek pomocou aplikácie pre smartphony a využiť pre plánovanie.

Výkon bez kompromisov

Technika pohonov od firmy Sauter pre klapky a ventily sa vyznačuje dlhou životnosťou, flexibilným rozsahom využitia a rýchlou montážou. Teraz rozšírený o technológiu IoT, ovládanie pomocou aplikácie a integrované regulátory pre kúrenie a klimatizáciu, predstavuje inteligentný pohon kľúčový prvok pre inteligentné budovy budúcnosti.

Aplikácie

Inteligentný pohon  umožňuje autonómnu reguláciu v rámci kúrenia, vetrania a klimatizácie. SAUTER v Cloude poskytuje aplikácie na reguláciu vykurovacích a chladiacich registrov VZT zariadení ako aj vykurovacích a chladiacich stropov. Projektanti a inštalatéri majú výber zo širokej ponuky aplikácií z ktorých poskladajú svoje individuálne zariadenia.

Všetky aplikácie vyvinul a overil tým expertov firmy SAUTER. Zbernice, ktoré sú potrebné pre aplikáciu e možné napojiť priamo na pohon dvomi univerzálnymi I/Os. Optionálny I/O box umožňuje rozšírenie o veľké množstvo aplikácií.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Inteligentný pohon od firmy SAUTER, schopný IoT je inteligentným riešením pre distribúciu energie v inteligentných budovách (Smart Buildings) a umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky. Systém konektorov v kombinácii s predpripravenými káblami zabezpečí obzvlášť rýchlu a bezchybnú inštaláciu. Mechanické a farebné označenie zabráni chybách pri kabeláži.

Pracovníci, ktorí budú zariadenie inštalovať, nájdu pomoc v aplikácii v smartphone. Všetky funkcie nájdu intuitívne:

  • Identifikácia
  • Výber aplikácie
  • Definovanie parametrov nastavenia
  • Integrácia do siete BA alebo cloudu

Operačné dáta je možné vizualizovať prostredníctvom SAUTER cloudu. Tak je možné optimalizovať zariadenia online pomocou mobilnej aplikácie

Bezpečná komunikácia budúcnosti

Inteligentný pohon od firmy SAUTER sa prostredníctvom WLAN komfortne integruje priamo do Cloudu. Predovšetkým prevádzkovatelia objektov ako sú školy alebo napr. stredne veľké administratívne budovy riadia a monitorujú regulačné okruhy prostredníctvom svojho smartphonu via SAUTER Cloud.

Inteligentný pohon má rozhranie RJ45 alebo RS485 a rozhranie WiFi  pre integráciu do sietí systému správy budov (BMS). Ak už je k dispozícii sieť BMS, inteligentný pohon môže byť zapojený via BACnet/IP alebo MS/TP.

Plánovaná údržba

Služby SAUTER Cloudu siahajú od uvedenia do prevádzky cez monitorovanie zariadenia (inšpekcia) a optimalizáciu (údržba) až po plánovanú údržbu. V centre pozornosti stojí kontinuálna digitálna inšpekcia, ktorá zaznamenáva napr. netesnosť ventilov, tlakové rázy alebo opotrebenie.

Umožňujú to senzory inteligentného pohonu, ktoré zaznamenávajú informácie o stave pohonu a posielajú ich do SAUTER cloudu. Tu sa dáta analyzujú porovnaním s referenčnými hodnotami. Takto je možné kedykoľvek zistiť aktuálny stav zariadenia a naplánovať údržbu podľa potreby.

Viac!

 

Video o produkte

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Smart-Actuator

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené