Skip to main content

Návrh ventilov

VALVEDIM: dimenzovanie ventilov, výber ventilov a pohonov

Ako overený prostriedok na pohodlný výber ventilov a pohonov poskytuje spoločnosť SAUTER technikom a inžinierom svoj PC software SAUTER VALVEDIM. Táto aplikácia ponúka tri funkcie:

  1. Špecifikácia ventilov a pohonov
    • na základe predpísaných hodnôt na približné určenie požadovaných verzií a premenných;
    • na základe jestvujúcich resp. požadovaných hodnôt na definitívnu špecifikáciu požadovaných verzií a premenných.
  2. Výber ventilov a príslušných pohonov na základe charakteristík.
  3. Priamy prenos výsledkov do projektovej dokumentácie.

 

Program Valvedim je dostupný vo Vašej pobočke SAUTER.
SAUTER logaritmické pravítko pre výpočet ventilov
Tu nájdete praktické logaritmické pravítko pre výpočet ventilov online od spoločnosti SAUTER. (Nie je optimalizované pre smartfóny.)

Poster: Ventily a pohony
Všestranný rozsah SAUTER ventilov a pohonov. Presné a výkonné.

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené