Skip to main content

SAUTER Smart Spaces

Handy_Hand6-e1581886643910

Inteligentný manažment budov predstavuje splnenie užívateľských požiadaviek ohľadom prepojenia a komfortu. Ku klasickým funkciám priestorovej regulácie a riadenia budov sú doplnené funkcie na efektívne obhospodarovanie priestoru, sledovania vybavenia a/alebo osôb a ponúkajú tak užívateľovi doteraz nepoznanú skúsenosť.

V centrále našej spoločnosti vo Freiburgu v Breisgau sme vybudovali demo poschodie «SAUTER Smart Spaces» a vytvorili sme tak priestor na inováciu a prezentáciu noviniek, ich testovanie a predstavenie v showroome.

V strede pozornosti sa nachádza IoT-senzorová technika a jej integrácia do systému automatizácie budov firmy Sauter. Na úrovni manažmentu a obsluhy ponúka SAUTER Vision Center každej užívateľskej skupine prístup k informáciám prostredníctvom aplikácie na smartphone, webového rozhrania alebo dotykového panelu.

V našich priestoroch «SAUTER Smart Spaces» spoznáte naše najnovšie a digitalizované produkty, množstvo riešení IoT, aplikácií a cloud ako aj inovatívne nové servisné služby.

Nechajte sa očariť možnosťami digitalizácie!

 

 

Priestorová klimatizácia

Kým sa jedna zamestnankyňa teší, že v jej kancelárii je príjemne chladno, druhá si omotáva šál okolo krku tesnejšie. Niekto má bolesti hlavy príliš jasného svetla, druhý naopak potrebuje viac svetla. Jednému zamestnancovi sa páči výhľad smerom von, aby našiel inšpiráciu, kým jeho kolega potrebuje kľud a svetlo, ktoré ho neoslepuje, aby sa mohol sústrediť na svoju prácu.  Priestorová klimatizácia, ktorá je príjemná pre všetkých je ovplyvnená mnohými faktormi.

Flexibilita priestorovej automatizácie od firmy SAUTER vytvára optimálne podmienky pre každý priestor. Či sa jedná o administratívnu budovu, hotel, nemocnicu, nákupné centrum, školu alebo múzeum – SAUTER prispôsobí priestorovú automatizáciu každému zákazníkovi a stavebnému projektu individuálne podľa spôsobu využívania priestoru.

Raumautomationsdreieck, Integrierte Raumautomation
Priestorová automatizácia, regulácia priestorovej teploty, ovládanie osvetlenia  a žalúzií

Priestorovú automatizáciu je možné bez problémov integrovať do systému automatizácie budovy.

Požiarna ochrana

Na displeji požiarnej ochrany je zobrazené aktuálne obsadenie všetkých priestorov.

Teplota stropov a kvalita vzduchu sa priebežne zaznamenáva, sleduje a zobrazuje v pôdoryse.

Požiarne klapky a klapky na odvod dymu sa v prípade alarmu prestavia do preddefinovanej pozície.

V prípade požiaru sa žalúzie automaticky vytiahnu hore, tak aby únikové cesty a cesty pre záchranné zložky boli voľné. Vďaka osvetleniu RGB sú únikové cesty farebne vyznačené a osvetlené.

Feuerwehransicht

 

Sledovanie vybavenia

Sledovanie vybavenia zabraňuje krádeži, strate a poškodeniu. Sledovanie vybavenia v skutočnom čase podporuje operatívne procesy a prispieva k optimálnemu výsledku.

Pomocou senzorov IoT môžu firmy aktívne sledovať svoje pomôcky bez ľudského zásahu.

 

Nezáleží na tom, či sa jedná o medicínske prístroje v nemocnici, tabule flipchart v zasadacích miestnostiach alebo o čistiace stroje v hoteloch, vďaka Geofencing budete vždy informovaný, keď dané pomôcky opustia zadefinované zóny.

Spotrebný materiál

Pomocou senzorov IoT spravuje systém automatizácie budov spotrebu materiálu ako je mydlo v dávkovačoch a papierové utierky.

Využívanie toaliet je možné monitorovať pomocou vibračných senzorov prostredníctvom BLE alebo enOcean. Anonymné sledovanie umožňuje cielené plánovanie upratovania a rešpektuje privátnu sféru zamestnancov a návštevníkov.

Navigácia v budove

Navigácia vo vnútorných priestoroch budovy privedie zamestnancov ako aj návštevníkov presne do správnej zasadačky.
Systém Vám zároveň poskytne prehľad kde sa nachádzajú Vaši návštevníci.

V kombinácii so systémom Digital Workspace Management sa zamestnanci ako aj návštevníci potešia novým užívateľským možnostiam. Presná navigácia k rezervovaným miestnostiam, individuálna priestorová klimatizácia a úsporná prevádzka.

 

Soft Services

Čo majú spoločné Facility Management a systém automatizácie budov?

Obidve úlohy vyžadujú efektívne prepojenie mnohých komponentov a služieb. Šetrí to zdroje, zjednodušuje rozhodnutia a racionalizuje procesy – dosiahneme tak komplexnejšie celkové výsledky ako v heterogénnom prostredí.

Upratovanie je nastavené presne na mieru podľa využívania kancelárií a pracovných priestorov. Pretože zamestnanci očakávajú, že ich pracovisko bude čisté.

 

Upratovacie služby, ktoré sú upravené podľa frekvencie návštevnosti, umožňujú efektívne plánovanie personálu a čistiacich strojov, a prispievajú k spokojnosti zamestnancov a udržaniu nízkych nákladov.
Plán upratovania je k dispozícii online v systéme SAUTER Vision Center  pre pracovníkov manažmentu a obsluhy a slúži ako podklad pri dokumentácii a vyúčtovaní poskytnutých služieb.

Strážna služba

Zaznamenávame otvorené okná, pohybujúce sa osoby a zvuky v miestnostiach. Statusy uzamykacieho systému sú zobrazené v prehľadnom náhľade. Priestory sú tak mimo doby samotného využívania priestorov efektívne sledované.
Nočný strážnik dostane dôležité informácie pre svoju obchôdzku a môže si ju tak efektívne naplánovať.

 

«Nájdi svojho kolegu»

Na modernom pracovisku je všetko pospájané a neustále prepojené na internete. Zamestnanci pracujú rovnako efektívne mimo budovy ako vo vnútri budovy. Jednoducho sa dostanú k dátam a aplikáciám.
Aplikácie na smartphone umožňujú vytvorenie virtuálnych tímov. Vďaka integrácii do systému automatizácie budov a prepojeniu s navigáciou v budove má každý zamestnanec prehľad o tom kde sa nachádza jeho kolega  a či je k dispozícii.  Vedúci tímov tak môžu efektívne plánovať svoje zdroje.

Manažment digitálneho pracoviska

Pracovisko budúcnosti spája nové digitálne technológie:

  • Integrácia rezervačného systému miestností do automatizácie budovy: Miestnosti budú klimatizované cielene podľa ich využívania. Nevyužívané miestnosti sa prepnú do módu stand-by.

  • Flexibilné rozdelenie priestoru so SAUTER 1+1=1
    Pomocou deliacich priečok je možné priestor upraviť podľa nového typu využitia. Automatizácia budovy reaguje bez nutnosti preprogramovania na zmenenú konfiguráciu a vo všetkých zónach zabezpečí individuálnu priestorovú klimatizáciu.

  • Užívateľ vidí v prehľade poschodia na svojom smartfóne voľné pracovné miesta a želané miesto si zarezervuje. Facility Manager dostane prehľad o aktuálnej vyťaženosti spravovaných priestorov vo forme „heat map.“

Zažite možnosti inteligentnej modernej budovy.

SAUTER Germany
Sauter-Cumulus GmbH
Hans-Bunte-Str. 15
79108 Freiburg

www.sauter-cumulus.de »

Phone: +49 761 510 50
e-mail: smart.spaces@de.sauter-bc.com

Kontaktný formulár »

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené