Skip to main content

Public buildings

Verejné budovy kladú osobitné požiadavky na automatizáciu budov.
Napriek vysokému počtu návštevníkov zostáva teplota v miestnosti konštantná a kvalita ovzdušia vysoká.
Aby sa udržali čo najnižšie prevádzkové náklady, energia sa musí využívať efektívne.
Využite technické riešenia a know-how, ktoré naši odborníci zozbierali po celom svete.

Deutsche Messe (obchodný veľtrh) v Hannoveri (Nemecko): Deutsche Messe sa spolieha na digitalizáciu s centrom SAUTER Vision

  • S 24 sálami a pavilónmi na výstavnej ploche 463 285 m²
  • So 4 centrálnymi manažérmi procesných dát (PDM), s 50 000 objektmi migrovanými z novaPro Open do centra SAUTER Vision

Link

Letisko Charles de Gaulle v Paríži (Francúzsko): Letisko v Paríži spĺňa environmentálne smernice vďaka SAUTER EMS.

  • Celková plocha 225 000 m2 so spracovateľskou kapacitou 8,5 milióna cestujúcich
  • Len pre samotnú spotrebu vykurovacej energie dosahujú úspory vo výške 38% vďaka SAUTER EMS

Link

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené