Skip to main content

Podnikanie a sieťIntegrovaný systém manažmentu zabezpečuje riadené procesy u firmy SAUTER. Certifikáty a ocenenia poskytujú zákazníkom istotu a možnosť porovnania.


Naša centrála v Bazileji je sídlom vedenia skupiny SAUTER a tu sa nachádza aj výrobný závod a vývojové oddelenie. Keďže sa spoločnosť SAUTER spolieha na riadené procesy, je manažment kvality podľa ISO 9001 základom integrovaného systému manažmentu, ktorý zároveň spĺňa aj systém environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001 a systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.
  • Systém riadenia je certifikovaný a poskytuje základ pre certifikáciu všetkých členom skupiny SAUTER v ich krajinách.
  • Systém ručí za vedomosti a schopnosti a prispieva k zníženiu rizika.
  • Zaručuje splnenie zákonov a noriem pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

S firmou SAUTER k úsporným budovám

Produkty, riešenia a služby od firmy SAUTER v oblasti správy budov získali viackrát ocenenia a certifikáty. Naša ponuka spĺňa predpoklady na získanie certifikátov Green-Building. SAUTER je držiteľom certifikátu IQNet a niektoré produkty získali ocenenie eu.bac alebo pečať kvality BACnet Test Laboratory (BTL). To zaručuje kvalitu, presnosť a funkčnosť.

 

Naše produkty s certifikátom BTL:

Certifikáty AMEV pre stanice priestorovej automatizácie od spoločnosti SAUTER

Tri stanice priestorovej automatizácie zo systémového radu SAUTER EY-modulo získali osvedčenie pracovnej skupiny pre mechanické a elektrické inžinierstvo pre profil  AS-A. Osvedčenie AMEV prináša na nemeckom trhu, predovšetkým v oblasti verejných zákaziek štátnych a obecných správ veľké výhody. Poskytuje zákazníkom záruku, že produkt spĺňa podrobné požiadavky pre použitie na nemeckom trhu. Aktuálne odporučenie AMEV zahŕňa odporúčanie BACnet 2007 a doterajšie odporúčania a zohľadňuje normu DIN EN ISO 16484-5.

 

Kvalita, životné prostredie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vzťahy k normám ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 sú upravené.

Manažment kvality ISO 9001:2015

Manažment kvality platí pre celú skupinu SAUTER.

Environmentálny manažment ISO 14001:2015

  • Ochrana životného prostredia formuje všetky procesy.
  • Pri vývoji a výrobe vedie ekologicky ohľaduplné správanie k zlepšeniu vplyvu na životné prostredie.

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Naši zamestnanci sa na to môžu spoľahnúť.

Certifikát SQS (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
Nemecky: SQS-Zertifikat (PDF)
Anglicky: SQS Certificate (PDF)
Francúzky: Certificat SQS (PDF)
Rusky: SQS сертификат (PDF)

Certifikát IQNet (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
IQNet Certificate (PDF)

Quality, environment and occupational safety

Quality, Environmental and Occupational Safety Policy of the SAUTER Group

Download PDF 

RoHS / REACH / WEEE

Explanation of European Directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS2), 1907/2006/EG (REACH) and 2012/19/EU (WEEE2)

Download PDF 

SVHC

Declaration on the extension of the Candidate List for substances of very high concern (SVHC)

Download PDF 

CONFLICT MINERALS

Statement about the use of „conflict minerals“ with reference to Section 1502 of the Dodd-Frank Act

Download PDF

The SAUTER Kódex správania

Spoločnosť SAUTER si stanovila cieľ vytvárať pre zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a obchodných partnerov trvalú pridanú hodnotu. Spoločnosť SAUTER  chce byť verejnosťou vnímaná ako firma, ktorá neberie svoju spoločenskú zodpovednosť na ľahkú váhu.  Konkurencieschopnosť a obchodný úspech sa zakladajú na odhodlaní, zodpovednosti, dôveryhodnosti, rešpekte a na v každom ohľade bezchybnom obchodníckom správaní. Tieto zásady formujú naše správanie – podľa nich posudzujeme našich zamestnancov a obchodných partnerov.

Kódex správania spoločnosti SAUTER je návodom pre naše vzťahy s obchodnými partnermi a úradmi, určuje zásady vzájomnej spolupráce. Definuje, čo spoločnosť SAUTER očakáva od zamestnancov. Je nevyhnutné kódex dodržiavať a aplikovať v praxi. V prípade porušenia kódexu nasleduje pokarhanie a prípadne aj trestné stíhanie.

Sme presvedčení, že trvalý hospodársky úspech je možné dosiahnuť iba vtedy, ak používajú postupy, ktoré sú v súlade s vysokými etickými a morálnymi zásadami. V tomto zmysle by tieto pravidlá mali byť kľúčom k dlhodobému úspechu našej spoločnosti.

SAUTER Kódex správania (PDF)

Ako nahlásiť incident:

Závažné informácie nám pomáhajú bojovať proti porušeniam v počiatočnom štádiu a znížiť škody spôsobené našej spoločnosti, našim zamestnancom a obchodným partnerom. Preto vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom nášho systému hlásenia a nahlásiť porušenia – v prípade potreby anonymne.

Hlásenia môžu podávať všetci zamestnanci spoločnosti SAUTER, ako aj zákazníci, dodávatelia a iné tretie strany.

Použite nasledujúci odkaz na náš systém nahlasovania v spoločnosti SAUTER: Systém nahlasovania

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené