Skip to main content

Riadenie budov

Automatické procesy, rýchla otvorená komunikácia a vysoká bezpečnosť
modulo-6-Gebaudeautomation

Inteligentné riadenie budov od firmy SAUTER

Otvorený systém

SAUTER sa pri automatickom riadení budov spolieha na otvorený systém. &Produkty je tak možné používať flexibilne a používateľovi otvárajú veľké spektrum možností.

Kompatibilita systému BACnet umožňuje firme SAUTER otvorené a kooperujúce automatické riadenie budov. BACnet znamená automatické riedenie budov a kontrolné systémy (BACnet – Building Automation and Control networks). Toto všetko je zaručené, bez straty bezpečnosti.

Automatický systém riadenia budov od firmy SAUTER prepája jestvujúce systémy a optimalizuje spoluprácu s maximálnou efektivitou spotreby energií. Automaticky stanovuje (napr. pomocou detektorov prítomnosti a senzorov) skutočnú spotrebu tepla, chladu, čerstvého vzduchu, svetla a tienenia v miestnostiach a zabezpečí energiu v správnom množstve v správnom čase a na správnom mieste. Takýto automatický systém riadenia budov podľa potreby umožňuje úsporný manažment riadenia budov, zabraňuje mrhaniu energií a citeľný a výhodný pokles prevádzkových nákladov – a to pri rýchlej amortizácii.

Bezpečnosť

Keďže budovy sú stále viac prepojené a automatizované, okrem iného technológiami Cloud a IoT, stáva sa bezpečnosť veľmi dôležitou otázkou. Automatizácia budov ide ruka v ruke s internetom veci a aj Cloudom. Je potrebné zabezpečiť celé siete a systémy. Špecialisti z firmy Sauter Vám radi poradia, ako môžu užívatelia a prevádzkovatelia zvýšiť úroveň bezpečnosti svojich sietí a systémov.

Produkty

Flexibilný a efektívny systém riadenia budov si vyžaduje úplný prehľad a komplexnú kontrolu. Softwarové riešenia od firmy SAUTER pre management a vizualizáciu uľahčujú riadenie a monitorovanie jednotlivých komponentov priestorovej automatizácie a sú predpokladom pre energeticky výhodný manažment budov.

SAUTER Vision Center

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUTER Vision Center je centrálou riadenia a zároveň nadradeným riešením na prípravu všetkých dát zo zariadení, budov a prináležiacich nehnuteľností. Takto ponúka systém riadenia budov a spotreby energií, založený na webovom rozhraní (BEMS-building and energy management solution) funkcie pre priestorovú reguláciu a monitorovanie energií ako aj priamo nadradené informačné náhľady (Dashboards) s dôležitými ukazovateľmi (KPIs) a príslušnými grafmi. Tu nájdete viac informácií ohľadom SAUTER Vision Center.

SAUTER moduWeb Vision

SAUTER moduWeb Vision je komplexný systém vizualizácie a riadenia pre neustále monitorovanie všetkých zariadení. Ak dôjde k poruche, zariadenie pošle automaticky SMS alebo e-mail o alarme a hlásenie o udalosti vopred určeným osobám. Vďaka zabudovanej Web-technológii nie ste závislý na servisných intervaloch bežných prevádzkových systémov a štandardných počítačových technológií. Tu sa dozviete viac o SAUTER moduWeb Vision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUTER EMS

SAUTER EMS (Energy Management Solution) je profesionálne riešenie manažmentu energií pre budovy, ktoré je možné používať ako systémové riešenie z Cloudu ako aj lokálne nainštalované. Umožňuje centrálne spravovanie najdôležitejších ukazovateľov Vašich zariadení a budov. A pomocou modulu EMS Mobile pre manažment energií monitorujete a optimalizujete efektívne využívanie energií aj cez tablet alebo smartphone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUTER EMS je ideálny nástroj pre analýzu spotreby energií Vašej budovy a zariadení a umožňuje účinnú optimalizáciu. SAUTER EMS poskytuje aj porovnanie ukazovateľov podobných objektov. Merané údaje sa analyzujú a znázorňujú v štandardizovaných reportoch alebo prostredníctvom web portálu integrovaného v SAUTER-EMS-Server ako aj prostredníctvom EMS Mobile. Vďaka tomuto web portálu a EMS Mobile máte prehľad o všetkých relevantných dátach ohľadom energií. Viac o SAUTER EMS tu.

modulo 6

Modulo 6 poskytuje doteraz nedosiahnuteľný výkon vzhľadom na dátové body na 1 automatizačnú stanicu,  úložnú kapacitu a rýchlosť spracovania. To všetko umožňuje a pritom v rozvádzači zaberá minimum priestoru. Dizajn a flexibilita prvkov modulo 6 umožňuje pripraviť riešenia šité na mieru a pritom optimalizovať celkové náklady. Počnúc priestorovou reguláciou samostatných priestorov až po prepojené globálne skupiny budov.

Viac informácií o modulo 6 nájdete tu.

 

ecos 504

Rada produktov ecos 504 výrazne prispieva k integrovanej, bezpečnej priestorovej regulácii.

Viac informácií o priestorovej regulácii od firmy SAUTER nájdete tu.

Smart Actuator

SAUTER Smart Actuator spája flexibilitu a predvídateľnú údržbu. Inteligentný pohon Smart Actuator, schopný IoT,  predstavuje digitálnu transformáciu pomocou zberníc v technológii budov.  Okrem iného to prináša používateľovi výhody v podobe kratšieho trvania projektov a nižších celkových nákladov pri montáži zariadenia ako aj pri uvedení do prevádzky. Chcete vedieť viac? Viac informácií o inteligentnom pohone (Smart Actuator) nájdete tu.

 

 

Priebežná komunikácia

Vďaka moderným zariadeniam umožňujú automatické systémy riadenia budov od firmy Sauter priebežnú komunikáciu. BACnet sa využíva vo všetkých profesiách, ako aj v priestorovom riadení firmy SAUTER – aby bola zabezpečená pribežná, štandardizovaná komunikácia. Používa sa stále ten istý systém, aby bola garantovaná kompatibilita – počínajúc priestorovým regulátorom cez klimatizáciu až po vizualizačný systém.

Užívatelia sa môžu do systému riadenia budovy prihlásiť z akéhokoľvek miesta, aby nastavili podmienky v ktorých sa cítia komfortne. Napr. je možné pomocou mobilnej aplikácie, ktorá je zabezpečená individuálnym QR kódom, nastaviť kúrenie, chladenie alebo tienenie budovy – bez toho, aby užívateľ musel byť priamo na mieste.

Modularita

Vďaka modularite integrovanej automatizácii riadenia budov ponúka Sauter maximálnu flexibilitu s množstvom možností a úprav. Každá budova má jedinečné požiadavky a vlastnosti. Riešenie automatizácie riadenia budovy je tak možné individuálne pripraviť na špecifické požiadavky budovy. Užívatelia a prevádzkovatelia získajú maximálny komfort pri minimálnej spotrebe energií.

Modulárne komponenty dopĺňajú automatizáciu budov od firmy SAUTER pre komplexné riešenia – zbernice a rozhrania pre špecializované aplikácie:

 • DALI:
  Riadenie osvetlenia
 • MODBUS:
  Chladiace zariadenie
 • KNX:
  Elektrické systémy
 • SMI:
  Tienenie, žalúzie
 • M-Bus:
  Merače (teplo, elektrika, plyn, voda, atď.)
 • Profibus:
  Priemyselná automatizácia
 • OPC:
  ERP (Enterprise Resource Planning System), hotelový rezervačný systém, kontrola vstupov, požiarna ochrana atď.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Inteligentná automatizácia budov od firmy SAUTER

Budovy ponúkajú priestor na prácu, bývanie, učenie, výrobu, predaj, zábavu, atď.  Podľa spôsobu využívania majú užívatelia rozličné požiadavky na teplo, chlad, upravený vzduch a osvetlenie. Inteligentná automatizácia budov od firmy SAUTER zabezpečuje optimálnu klímu v priestore v závislosti od daných potrieb. Komfortná klíma v priestore znamená pohodu a produktivitu užívateľov.
© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené