Skip to main content

Facility manažment

 

SAUTER FM je facility manažment od špecialistu na riadenie budov a energetickú efektívnosť. Spoločnosť SAUTER FM so svojimi odbornými znalosťami a holistickým prístupom zabezpečuje zachovanie hodnoty, bezpečnosť a udržateľnosť vašich nehnuteľností. Aktuality: SAUTER FM GmbH (Nemecko) sa stáva majoritným akcionárom spoločnosti Pandomus AG.

link

 

Energeticky uvedomelý FM

Efektívna prevádzka budovy šetrí energie a náklady:

 • Úspora energie a nákladov prostredníctvom efektívnej prevádzky budovy:
 • Prispôsobené energetické koncepcie
 • Monitorovanie a analýza energetických údajov
 • Externé a interné referenčné kritériá
 • Vykonávanie opatrení
 • Tréning v energeticky uvedomelom správaní

link

Technický FM

Bezpečnosť a efektívnosť všetkých technických profesii:

 • Monitorovanie všetkých technických parametrov v objekte
 • Neustála analýza slabých miest
 • Zabezpečenie optimálnej funkcie zariadení
 • Servis a údržba zariadení
 • Monitorovanie záruk
 • Modernizácia

link

Infraštrukturálny FM

Koordinácia všetkých servisných prác ohľadom budovy:

 • Servis ohľadom tovaru a logistiky
 • Služby domového technika
 • Upratovanie/odstránenie odpadu
 • Zimná údržba
 • Catering
 • Záhradné služby

link

Komerčný FM

Zabezpečenie ekonomickej efektívnosti nehnuteľnosti:

 • Účtovníctvo nehnuteľností
 • Plánovanie a kontrola nákladov
 • Účtovanie prevádzkových nákladov
 • Riadenie zákazky
 • Projektový manažment
 • Zákaznícky servis

link

Konštrukcia technického systému

Náš kompletný servis pre stavebné technológie a technické zariadenia budov:

Elektrotechnika
Vetracia technika
klimatizačná a chladiaca technika
vykurovacia technika
Sanitárna technika
Environmentálna technológia

link

© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené