Skip to main content

Služby

Zachovanie hodnoty a bezpečnosť
Od špecialistu

 

Sprevádzame vás a vašu budovu od inžinierskej fázy až po uvedenie do prevádzky, údržbu a opravy.

Naše záruky:

  • SAUTER zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť Vašich zariadení, zabezpečí vysokú dostupnosť a trvalú hodnotu.
  • SAUTER Vám poskytne skúsených servisných technikov a poradcov a vyrieši zadanie rýchlo a priamo na mieste.
  • SAUTER využije všetky možnosti na úsporu a zredukuje aktuálne aj následné náklady.
  • SAUTER predvída riziká a ponúka Vám rýchlu pomoc v prípade ohrozenia.

Vyššia bezpečnosť prevádzky a dostupnosť

Naši kompetentní a zanietení servisní pracovníci sa postarajú o bezproblémový chod Vašich zariadení. Zabezpečíme udržiavanie optimálnej hodnoty Vašich objektov.

Vďaka tomu, že naši servisní technici pravidelne kontrolujú a nastavujú zabudovanú techniku, sme schopní zvýšiť efektivitu a spoľahlivosť a aj predvídať potenciálne poruchy a predchádzať im.

Údržba

Uistite sa, že vaše inštalácie fungujú správne a majú výkon podľa najvyšších štandardov

Preventívna údržba úrovne účinnosti

Zníženie následných nákladov

Zachovanie hodnoty a ochrana investícií

Opravy

Zabezpečenie funkčnosti zariadenia

Zabezpečenie ekonomickej prevádzky nehnuteľnosti

Energy management

Naši kvalifikovaní odborníci vám pomôžu

s individuálnym energetickým  poradenstvom,

s osobnými prezentáciami,

s energetickými analýzami.

Náš softvér na správu energie

zaznamenáva a vyhodnocuje údaje,

posiela jasne štruktúrované správy,

zvýrazňuje oblasti,

kde je potrebná akcia a porovnáva ich s internými a externými referenčnými hodnotami.

SAUTER 24×7

V prípade poruchy alebo v prípade, že máte otázku alebo potrebujete informácie, je pre vás k dispozícii nepretržitá služba 24 hodín denne. Poskytuje vám prístup k technickému personálu a náhradným dielom pre vaše inštalácie 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

                                                                                     

výhody.
Bezchybná prevádzka inštalácií
Budovy, ktoré fungujú hladko a energeticky efektívne
Neustála osobná podpora
Špecializovaný, angažovaný servisný personál
Analýza spotreby a energetické poradenstvo
Obnova a aktualizácia hardvéru a softvéru
Prispôsobené riešenia
Vaše zisky.
Zabezpečuje sa výkonnosť zariadení a zvyšuje sa spoľahlivosť
Optimálne pracovné podmienky s vysokou nákladovou istotou
Spolupráca s partnerom na základe dôvery
Dodržiavanie najnovších bezpečnostných noriem; identifikáciu ďalšieho potenciálu
Optimálna efektívnosť a využitie zdrojov
Ochrana pred neočakávanými nákladmi. Hodnota a podstata zariadenia / majetku udržiavané
Vysoká úroveň flexibility a optimálny pomer nákladov a výnosov
© 2024  Fr. Sauter AG Všetky práva vyhradené